Lừa đảo mua bán ngoại tệ, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng

Nguyễn Hoàng Gia Bảo lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng của chị P. Ảnh: CACC.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng của chị P. Ảnh: CACC.
Nguyễn Hoàng Gia Bảo lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng của chị P. Ảnh: CACC.
Lên top