Lừa đảo bán số lô đề "cứ đánh là trúng"

Hai bị can Thanh và Sơn cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề. Ảnh: H.Trung
Hai bị can Thanh và Sơn cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề. Ảnh: H.Trung
Hai bị can Thanh và Sơn cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề. Ảnh: H.Trung
Lên top