Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

Đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng. Ảnh: CA.
Đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng. Ảnh: CA.
Đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng. Ảnh: CA.
Lên top