Lừa đảo bán dầu ăn để chiếm đoạt 1,7 tỉ, nữ nhân viên lĩnh 16 năm tù

Bị cáo Huyền tại tòa.
Bị cáo Huyền tại tòa.
Bị cáo Huyền tại tòa.
Lên top