Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Thuận.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Thuận.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Thuận.
Lên top