Lừa đảo bán đất, một giám đốc 8x lĩnh án 12 năm tù

Nguyễn Việt Trung nhận bản án 12 năm tù. Ảnh Nhật Hồ
Nguyễn Việt Trung nhận bản án 12 năm tù. Ảnh Nhật Hồ
Nguyễn Việt Trung nhận bản án 12 năm tù. Ảnh Nhật Hồ
Lên top