Lừa bán trái cây trên mạng chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Đối tượng Bàn Thị Hàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Bàn Thị Hàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Bàn Thị Hàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Quỳnh
Lên top