Lột quần áo để chống đối đi cách ly, người phụ nữ bị khởi tố

Người phụ nữ lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Người phụ nữ lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Người phụ nữ lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Lên top