Lột quần áo chống đối đi cách ly, người phụ nữ nêu lý do bất ngờ

Người phụ nữ là F1 lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Người phụ nữ là F1 lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Người phụ nữ là F1 lột quần áo chống đối, khoá trái cửa khi công an vận động đi cách ly. Ảnh: TH
Lên top