Long An: Thưởng nóng thành tích phá án nhanh vụ giết bạn quan hệ đồng tính

Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Đức.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Đức.
Hiện trường vụ án. Ảnh: Lê Đức.
Lên top