Long An: Tạm giữ gần 1 triệu khẩu trang chờ xử lý

Khẩu trang bị tạm giữ chờ xử lý. Ảnh: L.Đ
Khẩu trang bị tạm giữ chờ xử lý. Ảnh: L.Đ
Khẩu trang bị tạm giữ chờ xử lý. Ảnh: L.Đ
Lên top