Long An: Liên tiếp bắt giữ các vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn

Thuốc lá lậu từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn xã Mỹ Quý Tây bằng đường sông. Ảnh: K.Q
Thuốc lá lậu từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn xã Mỹ Quý Tây bằng đường sông. Ảnh: K.Q
Thuốc lá lậu từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn xã Mỹ Quý Tây bằng đường sông. Ảnh: K.Q
Lên top