Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Hải quan Quảng Bình khởi tố vụ thứ 2

Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc liên quan đến lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc liên quan đến lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc liên quan đến lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Lên top