Lời khai rợn người của bác họ sát hại, phi tang xác cháu ở Hà Nội

Bác ruột giết cháu họ rồi phi tang xác ở vườn chuối.
Bác ruột giết cháu họ rồi phi tang xác ở vườn chuối.
Bác ruột giết cháu họ rồi phi tang xác ở vườn chuối.
Lên top