Lời khai của người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang ở Hà Nội

Người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: CACC
Người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: CACC
Người mẹ bỏ rơi con tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: CACC
Lên top