Lời khai của nghi phạm giết 3 mạng người, chôn xác phi tang ở Lâm Đồng

Đối tượng Nghiêm Thị Nhi.
Đối tượng Nghiêm Thị Nhi.
Đối tượng Nghiêm Thị Nhi.
Lên top