Lời khai của hung thủ giết 3 người dã man tại Thái Bình