Lời khai của đối tượng dùng thẻ công vụ giả để gặp 5 người Trung Quốc

"Thẻ công vụ đặc biệt" được công an xác định là giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
"Thẻ công vụ đặc biệt" được công an xác định là giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
"Thẻ công vụ đặc biệt" được công an xác định là giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top