Lời khai của đối tượng bắt cóc trẻ em ở Nghệ An: Bắt để nuôi chứ không bán