Lợi dụng sơ hở, 2 thanh niên lẻn vào khách sạn trộm xe Lexus

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân.
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân.
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân.
Lên top