Lợi dụng liên kết thanh toán trực tuyến chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Vũ Ngọc Quang đã lợi dụng sơ hở trong liên kết thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Vũ Ngọc Quang đã lợi dụng sơ hở trong liên kết thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Vũ Ngọc Quang đã lợi dụng sơ hở trong liên kết thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top