Lợi dụng lễ Tết, trộm vào cơ quan nhà nước khuân két sắt

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Lên top