Lợi dụng đường vắng, cướp điện thoại rồi hiếp dâm thiếu nữ

Đối tượng Lê Đình Truyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV
Đối tượng Lê Đình Truyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV
Đối tượng Lê Đình Truyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV
Lên top