Lộ hàng chục gói cần sa khi gặp cảnh sát cơ động

Đối tượng mua bán cần sa - Nguyễn Trung Kiên. Ảnh cơ quan công an.
Đối tượng mua bán cần sa - Nguyễn Trung Kiên. Ảnh cơ quan công an.
Đối tượng mua bán cần sa - Nguyễn Trung Kiên. Ảnh cơ quan công an.
Lên top