Lộ diện kẻ đứng sau tiếp tay cho Trịnh Sướng làm xăng giả

Đối tượng Lưu Văn Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Đối tượng Lưu Văn Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Đối tượng Lưu Văn Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Lên top