Lộ diện đường dây buôn bán ma túy trên biển?

Lực lượng chức năng xem xét, phân loại số ma túy dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được. Ảnh: BP Quảng Trị
Lực lượng chức năng xem xét, phân loại số ma túy dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được. Ảnh: BP Quảng Trị
Lực lượng chức năng xem xét, phân loại số ma túy dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được. Ảnh: BP Quảng Trị
Lên top