Lính hình sự kể cuộc vây bắt kẻ sát hại bạn tình ngày Tết

Thủ phạm Bàn Phúc Trung khi bị bắt giữ.
Thủ phạm Bàn Phúc Trung khi bị bắt giữ.
Thủ phạm Bàn Phúc Trung khi bị bắt giữ.
Lên top