Lính hình sự kể chuyện triệt phá nhóm hacker chiếm đoạt 4.000 tài khoản

Cơ quan chức năng lấy lời khai của ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Cơ quan chức năng lấy lời khai của ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Cơ quan chức năng lấy lời khai của ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Ảnh: V.Dũng.
Lên top