Lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Đường "Nhuệ" kháng cáo

Đường Nhuệ có đơn kháng cáo, xin giảm án gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao. Ảnh MD
Đường Nhuệ có đơn kháng cáo, xin giảm án gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao. Ảnh MD
Đường Nhuệ có đơn kháng cáo, xin giảm án gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao. Ảnh MD
Lên top