Liều lĩnh thủ súng và lựu đạn để phòng thân khi vận chuyển ma túy

Đối tượng tại cơ quan chức năng. ảnh:Hải Thượng
Đối tượng tại cơ quan chức năng. ảnh:Hải Thượng
Đối tượng tại cơ quan chức năng. ảnh:Hải Thượng
Lên top