Liên tiếp triệt phá thêm 2 cơ sở “bay lắc” trá hình tại Hải Phòng