Liên tiếp phát hiện xe tải lén đưa người vào Yên Bái

Hai trường hợp trốn trên xe tải để vào địa bàn tỉnh Yên Bái mới bị phát hiện. Ảnh: CTV.
Hai trường hợp trốn trên xe tải để vào địa bàn tỉnh Yên Bái mới bị phát hiện. Ảnh: CTV.
Hai trường hợp trốn trên xe tải để vào địa bàn tỉnh Yên Bái mới bị phát hiện. Ảnh: CTV.
Lên top