Liên tiếp phát hiện trường hợp dùng xét nghiệm của người khác vào Hải Phòng

Đoàn Mạnh Hải và các giấy xét nghiệm RT-PCR. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đoàn Mạnh Hải và các giấy xét nghiệm RT-PCR. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Đoàn Mạnh Hải và các giấy xét nghiệm RT-PCR. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top