TPHCM:

Liên tiếp phát hiện ngà voi nhập lậu tại cảng Cát Lái