Liên tiếp kiểm tra, phát hiện hàng chục thanh niên bay lắc, sử dụng ma túy

Cơ quan công an kiểm tra nơi đối tượng Toàn Văn Sức (áo đen, đội mũ) cùng nhóm bạn “bay lắc” và sử dụng ma túy. Ảnh: CACC
Cơ quan công an kiểm tra nơi đối tượng Toàn Văn Sức (áo đen, đội mũ) cùng nhóm bạn “bay lắc” và sử dụng ma túy. Ảnh: CACC
Cơ quan công an kiểm tra nơi đối tượng Toàn Văn Sức (áo đen, đội mũ) cùng nhóm bạn “bay lắc” và sử dụng ma túy. Ảnh: CACC
Lên top