Liên tiếp bắt vụ vận chuyển dầu trái phép trên biển

  Lực lượng chấp pháp của Vùng CSB4 đang tiến hành kiểm tra tàu Campuchia vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam (ảnh Vùng CSB 4 cung cấp)
Lực lượng chấp pháp của Vùng CSB4 đang tiến hành kiểm tra tàu Campuchia vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam (ảnh Vùng CSB 4 cung cấp)
Lực lượng chấp pháp của Vùng CSB4 đang tiến hành kiểm tra tàu Campuchia vận chuyển dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam (ảnh Vùng CSB 4 cung cấp)
Lên top