Liên tiếp bắt các bà trùm buôn bán ma túy

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC
Lên top