Liên quan tới loạt bài của báo Lao Động: Thêm 3 doanh nghiệp bị khởi tố

Cán bộ Thú y vùng III kiểm đếm lợn nhập khẩu đang làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ Thú y vùng III kiểm đếm lợn nhập khẩu đang làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ Thú y vùng III kiểm đếm lợn nhập khẩu đang làm thủ tục tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top