Lén lút mở cửa quán karaoke cho nhóm nam nữ vào bay lắc

Các trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải. Ảnh: Công an thành phố Đông Hà.
Các trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải. Ảnh: Công an thành phố Đông Hà.
Các trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải. Ảnh: Công an thành phố Đông Hà.
Lên top