LĐLĐ Gia Lai: Tổ chức chạy Việt dã biểu dương công nhân viên chức

LĐLĐ Gia Lai tổ chức buổi chạy Việt dã để biểu dương lực lượng CNVC-LĐ trong năm 2018. Ảnh Đình Văn
LĐLĐ Gia Lai tổ chức buổi chạy Việt dã để biểu dương lực lượng CNVC-LĐ trong năm 2018. Ảnh Đình Văn
LĐLĐ Gia Lai tổ chức buổi chạy Việt dã để biểu dương lực lượng CNVC-LĐ trong năm 2018. Ảnh Đình Văn
Lên top