Lấy súng AK bắn gục người yêu rồi tự sát

Hiện trường vụ án. Ảnh: LX
Hiện trường vụ án. Ảnh: LX
Hiện trường vụ án. Ảnh: LX
Lên top