Lấy danh nghĩa mời chuyên gia để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh Đà Nẵng trái phép bị phát giác trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Lên top