Lật tẩy đường dây làm giả 121 con dấu

Đà Nẵng lật tẩy đường dây làm giả 121 con dấu cơ quan, tổ chức. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng lật tẩy đường dây làm giả 121 con dấu cơ quan, tổ chức. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng lật tẩy đường dây làm giả 121 con dấu cơ quan, tổ chức. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top