Lập trang web giả mạo ngân hàng, chiếm đoạt tiền của hàng loạt bị hại

Trương Huy Cường - một trong 3 bị can chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị T. Ảnh: L.Nhi
Trương Huy Cường - một trong 3 bị can chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị T. Ảnh: L.Nhi
Trương Huy Cường - một trong 3 bị can chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị T. Ảnh: L.Nhi
Lên top