Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Thông tin về vụ lừa đảo đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Thông tin về vụ lừa đảo đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Thông tin về vụ lừa đảo đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Lên top