Lập nhóm "chỉ điểm" chốt cảnh sát giao thông, 2 người bị mời làm việc

Một trong hai Facebooker bị Công an Đà Nẵng mời lên làm việc vì chỉ điểm chốt CSGT làm nhiệm vụ
Một trong hai Facebooker bị Công an Đà Nẵng mời lên làm việc vì chỉ điểm chốt CSGT làm nhiệm vụ
Một trong hai Facebooker bị Công an Đà Nẵng mời lên làm việc vì chỉ điểm chốt CSGT làm nhiệm vụ
Lên top