Lập khống hồ sơ sửa trường để sửa nhà, một hiệu trưởng bị khởi tố 2 tội

Trường THPT Thủ Thừa nơi ông Đức từng là hiệu trưởng. Ảnh: Lê Đức.
Trường THPT Thủ Thừa nơi ông Đức từng là hiệu trưởng. Ảnh: Lê Đức.
Trường THPT Thủ Thừa nơi ông Đức từng là hiệu trưởng. Ảnh: Lê Đức.
Lên top