Lập hàng loạt dự án “bánh vẽ”, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Ông Tuấn bên dự án “ma” mà ông đã đầu tư. Ảnh: Minh Châu
Ông Tuấn bên dự án “ma” mà ông đã đầu tư. Ảnh: Minh Châu
Ông Tuấn bên dự án “ma” mà ông đã đầu tư. Ảnh: Minh Châu
Lên top