Lập facebook ảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của người bán hàng online

3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng. Ảnh: CA cung cấp.
3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng. Ảnh: CA cung cấp.
3 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top