Lào Cai xử phạt nghiêm quán ăn, hàng game mở cửa đón khách

Công anTP Lào Cai lập biên bản xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet – Hgame. Ảnh: Công an cung cấp
Công anTP Lào Cai lập biên bản xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet – Hgame. Ảnh: Công an cung cấp
Công anTP Lào Cai lập biên bản xử phạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet – Hgame. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top